VÅRE PERSONLEGE TRENARAR

Stine Marie Løvoll

Utdanning:

 • Bachelorgrad i idrett, fysisk aktivitet og helse, frå HiSF:
  Omfattar m.a. fag som treningslære, fysiologi, anatomi, førebyggjande og helsefremjande fysisk aktivitet, aktivitetsmedisin, ernæring, førstehjelp, salaktivitet, og friluftsliv & psykisk helse. Utdanninga er i stor grad retta mot å gje kompetanse i treningsrettleiing/treningsoppbygging – både med omsyn til sjukdomstilstandar – og for funksjonsfriske, unge og gamle.
 • Mastergrad i bevegelsesvitenskap, frå NTNU:
  Omfattar arbeids- og nevrofysiologi, motorikk, biomekanikk, testlab, m.m., og gir kompetanse i å vurdere styrke og veikskap i framlagd forsking (innan idrett, fysisk aktivitet og helse). Inkluderer gjennomføring av eige forskingsprosjekt.
 • Personleg trenar, frå NIH
 • Styrke Coach, v. Eirik Sandvik (pensum + 6 dagar praktisk samling). (Eksamen; Vel bestått)
  Utdanninga gir kompetanse i optimalisering av teknikkdetaljar i baseløfta, og ein djupare teknikkgjennomgang av eit spekter styrkeøvingar. Tittelen set krav til å sjå moglege leddrestriksjonar, og kunnskap om tiltak for å mogleggjere rett løfteteknikk.
 • Onlinekurs Optimalisering av trening og kosthald, v. Børge Fagerli. (Eksamen; Vel bestått.)
  Utdanninga har fokus på å forstå variasjonar i individuelle behov, og korleis gjere meir presise tilpassingar i trening og kosthald, m.o.t. alder, livsstil, stress, treningsnivå, genetisk potensiale m.m. (Omfattande, presist og praktisk pensum på detaljnivå! )
 • Praktisk pedagogisk utdanning, frå HiVolda
 • Brattkort (klatring), NF skredkurs, og NF brékurs

Eigen aktivitet: Primært styrke, men også regelmessig, variert uthaldstrening. Periodevis instruktør for ulike gruppetimar. Sunnmørsalpane bli nytta både sommar og vinter.
Konkurranseerfaring i langrenn, motbakkeløp, og athletic fitness.

Eg tilbyr: treningstimar, kosthaldsplan, kosthaldsrettleiing og motivasjonscoaching via nett.

Filosofi og drivkraft:
Som PT er eg dedikert, og går heilhjarta inn for å hjelpe deg med dine mål!
Eg kan lett fortape meg i detaljarbeid i treningsplanar og løfteteknikk, men er samstundes lidenskapleg oppteken av at kroppen treng allsidig aktivitet, og gode rutiner, for å ha best mogleg kapasitet gjennom heile livet.

Det er kjekt å vinne, og motiverande å setje personlege rekordar. Men det eg ser som klart viktigast, er at ein har kapasitet OG sjølvtillit til å delta i det ein ønskjer! Det er for ille om du let mange moglegheiter passere, fordi du ikkje kjenner deg god nok. Det du deltek i, eller ikkje deltek i, er LIVET ditt…! Vil du ha endring, så må du sjølv ta ansvar! Eg hjelper deg gjerne.

Kontakt
E-post: stine@aktivtrening.no
Tlf: 48889014
Facebook: @ptStineM