VÅRE PERSONLEGE TRENARAR

Mange trur at ein PT svingar pisken, og framkallar eit ubehag du aldri før har kjent. Dette er FEIL.
PTen si oppgåve er å tilpasse treninga, slik at det blir ei inspirerande oppleving for deg. PT skal legge opp ein målretta plan, etter det DU vil oppnå, og med omsyn til din kvardag.
Vi vil du skal bli trygg på treningssenteret, og oppleve hyggelege timar med oss!

FINN DIN personlege trenar her.

Dersom du har spørsmål, eller ønskjer timar, kan du ta direkte kontakt med den PTen du ønskjer 🙂

STINE MARIE LØVOLL

Nivå: 3

Bakgrunn:

Stine ønskjer genuint at du skal få oppleve kor mykje lettare kvardagen blir – fysisk OG mentalt – når treninga faktisk er effektiv. Ho vil lære deg å halde motivasjonen i det som er viktig for deg, og tilpasse etter utfordringar, slik at du alltid greier å ta vare på konstruktive rutiner. Stine vil sørgje for at du opplever treninga som målretta, og så verdifull at DU VIL gjennomføre. Kontinuitet er avgjerande.

Utdanning:

 • Master i bevegelsesvitenskap v/ NTNU
 • Bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse v/ Høgskulen i Sogn og Fjordane 
 • Personleg trenar v/ Norges Idrettshøgskole
 • Praktisk pedagogisk utdanning v/ Høgskulen i Volda
Kurs/Sertifisering:
 • Styrkecoach v/ Eirik Sandvik 
 • Optimalisering av trening og kosthold v/ Børge Fagerli
 • Antidopingansvarleg – Reint senter / v. ADNO
 • Instruktør i Grit, Les Mills
 • Basisball Trainer – Raw, Centercore og Athletic
 • Instruktør i Kettlebell 
 • Instruktør i FoamRolling

E-post: stine@aktivtrening.no

Tlf: 488 89 014

Facebook: @ptStineM

Instagram: ver1vinnarskalle

,

AMALIE STORØY BENTZ PEDERSEN
Nivå: 1

Bakgrunn: Som personlig trenar vil ho møte deg på ditt nivå. Tryggheit, mestring og treningsglede står høgt i fokus og ho vil hjelpe deg å finne noko du trivast med og noko som passar inn i din kvardag. Det viktigaste er at vi skal ha det kjekt på veien. Ho har erfaring med styrketrening, livsstilsendring og det å overvinne «treningssenterskrekken»

Utdanning:

 • Personlig trener, ved AFPT

 • Salg, markedsføring og Coaching, ved AFPT

 • Kostholdsveileder (under utdanning), ved AFPT

 • Interiørdesigner, ved Idefagskolen

 • Visual Merchandiser, ved Idefagskolen

Kurs/Sertifisering:

 • Førstehjelpskurs – Røde kors
 • Når trening blir tvang – ROS (Rådgivning om spiseforstyrrelser)
 • Functional fitness Intro (haust2022) – AFPT

E-post: amalie87@hotmail.com

Tlf: 48148395

VEGARD HUSE Nivå 1

Bakgrunn:

Som PT ønsker Vegard at du skal oppnå mestring gjennom å nå dine mål. Mestring og treningsglede står i sentrum for han og vil at alle skal oppnå det de vil med trening. Han vil lære deg at trening kan være lett, effektivt og ikke minst artig. Vegard elsker å se folk mestre og oppnå resultater og vil alltid hjelpe deg med å oppnå disse resultatene. Han vil legge opp øktene slik at du kan kombinere dagliglivet ditt med trening!

Utdanning:

 • Personlig trener v/ AFPT
 • Kostholdsveileder v/AFPT (under utdanning)
 • Salg, markedsføring og coaching v/AFPT (under utdanning)
 • Bachelor Idrett og Kroppsøving v/Høgskulen i Volda (under utdanning)

E-post: vegardhuse@hotmail.com

Tlf: 41 28 47 31

Facebook:

Instagram: