HVORFOR TRENE?

Fysisk aktivitet er en kilde til bedre helse og trivsel. Fysisk aktivitet bedrer den fysiske formen, gir økt overskudd, virker positivt på humøret, og er en kilde til sosialt samvær. Samlet sett gjør fysisk aktivitet oss mer rustet til å mestre hverdagens utfordringer.

NOEN HELSEEFFEKTER VED REGELMESSIG FYSISK AKTIVITET

BLI MEDLEM