HVORFOR TRENE?

Fysisk aktivitet er en kilde til bedre helse og trivsel. Fysisk aktivitet bedrer den fysiske formen, gir økt overskudd, virker positivt på humøret, og er en kilde til sosialt samvær. Samlet sett gjør fysisk aktivitet oss mer rustet til å mestre hverdagens utfordringer.

NOEN HELSEEFFEKTER VED REGELMESSIG FYSISK AKTIVITET

 • Du blir i bedre humør, får det bedre sosialt og mentalt
 • Du kjenner at kroppen blir sterkere
 • Du vedlikeholder og styrker skjelett, muskler og sener og forebygger benskjørhet
 • Du klarer mer fordi stressterskelen blir høyere
 • Du får bedre kontakt med kroppen din
 • Du forebygger og demper depresjon og angst
 • Du minsker risikoen for å få hjerte-karsykdommer
 • Du minsker risikoen for å få diabetes
 • Du minsker risikoen for å få høyt blodtrykk
 • Du minsker risikoen for bestemte kreftformer, for eksempel brystkreft og livmorkreft
 • Du forbrenner mange kalorier
 • Du øker stoffskiftet
 • Du forebygger dårlig rygg

BLI MEDLEM