MEDLEMSKAP OG PRISER

 

Aktiv Ordinær kr 499,-

Aktiv Student Kr 399,-

Aktiv Student 9mnd binding Kr 349,-

Aktiv Senior fra fylte 65 år.
Kan fryses gebyrfritt inntil 6 mnd pr år. Kr 399,-

Aktiv Reisende kr 329,-
Må dokumentere minst 120 reisedøgn i året.

Aktiv Idrettslag Kr 280,-

Aktiv Ungdom Kr 329,-
Fra det året man fyller 14-15. Kun trening i betjent åpningstid.

Aktiv Familie 2 personer Kr 849,-

Aktiv Familie 3 personer eller flere Kr 1069,-
Gjelder for to voksne som bor på samme adresse og barn under 21 år. Trekkes fra en konto. Kr 1069,-

KONTANT MEDLEMSKAP

Tren 1. uke Kr 250,-
Tren 2. uke Kr 450,-
Tren 1. mnd Kr 650,-
Tren 1. mnd student Kr 550,-

ANNET

Etablering Kr 200,-
Nøkkelkort Kr 100,-

 
 

FRYS OG OPPSIGELSE

 • Oppsigelsestiden er 1 mnd, regnet fra den 1. i påfølgende mnd etter dato for mottatt
  oppsigelse. For medlemskap opprettet under kampanje vil ordinære priser
  gjelde etter endt kampanjeperiode. —
 • Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig til breivika@aktivtrening.no
  Bekreftelse på utført endring sendes fra Aktiv trening innen 14 dager til medlemmets oppgitte e-post adresse. Om bekreftelse ikke mottas, må medlemmet kontakte Aktiv trening på nytt. –
 • Hvilemåned skal registreres inne på «MIN SIDE» på «aktivtrening.no» Hvilemåned kan
  avtales 3 ganger pr kalenderår mot gebyr kr. 50,- pr mnd (pr 01.05.16).
  Kvilemåned må meldes skriftlig senest 15 dager før mnd.skiftet for den
  mnd. du vil ha treningsstopp i og kan ikke tas i oppsiglesesmåned. Ved
  graviditet, militære eller treningsstopp ihht legeærklæring, kan
  medlemskapet fryses for en lenger, avtalt, framtidig periode.  Aktiv
  Senior medlemskap har mulighet for 6 mnd frysing pr år uten gebyr, og må
  avtales på senteret. –
 • Aktiv trening plikter ikke å refundere treningsavgift pga sykdom eller manglende bruk av vårt tilbud.