KORONASITUASJONEN

Oppdatert 24.03.20 kl 17.30.
Aktiv trening har fulgt det generelle pålegget fra Helsedirektoratet om å stenge alle treningssenter. Stengt periode vil være til 13 april. Vi håper å kunne åpne igjen så raskt som mulig!
Dette er en svært vanskelig situasjon for alle. Vårt største fokus nå er å ivareta våre fantastiske medlemmer og ansatte. Og ikke minst sørge for å ha et like godt treningstilbud når vi kan starte igjen!

Spørsmål ang medlemskap

Hvordan skal Aktiv trening kompensere for perioden sentrene har stengt:
• Ang mars måned: Alle medlemskap ble satt på frys 12 mars og Aktiv trening vil kompensere alle dagene som er stengt i mars. Dette gjøres ved å legge til de samme antall dager, ved endt avtaletid.
• Ang april måned: Aktiv trening setter stor pris på de medlemmer som ønsker og har mulighet til å betale medlemskapet sitt i denne vanskelige perioden. De vil få tilbud om gavekort på trening, tilsvarende den perioden de betaler for, som de kan gi til noen som ikke er medlem. (Kompensasjon vil kunne avvike noe ved Aktiv Trening
Arendal. Egen info vil bli gitt til senteret før trekket for Mai, 20.04. Ta direkte kontakt med senteret ved spm.)
• Det er fullt forståelig at noen ikke kan la medlemsbetaling fortsette. De må kontakte sitt senter, for å sette medlemskapet på frys til vi kan åpne dørene igjen. 
• Online treningsvideoer blir lagt ut kontinuerlig på facebook og aktivtrening.no under siden ‘Aktiv hjemmetrening’. Dette for å hjelpe medlemmer til å holde seg i fysisk aktivitet i ventetiden. Der vil du finne mange varierte treningsøkter og tips til styrkeøvelser.

Hva skjer om det er stengt lengre enn april?
• Dersom stenging vedvarer lengre enn april, så vil vi kunne fryse medlemskapet helt eller delvis. Dette vil være avhengig av hvilket tilbud vi kan gi og event støtte fra staten.
• Nærmere info vil bli gitt så snart det foreligger, her på denne siden og Facebook.

Hvorfor er det viktig å betale nå når senteret er stengt?
• Aktiv trening sine senter har fortsatt en del store faste kostnader som må betjenes. Dersom inntektene blir null, så vil det bli vanskelig å opprettholde treningssenteret sin lokasjon og innhold. Det vil forhåpentligvis være overkommelig for hver enkelt medlem å fortsette medlemskapet. Dersom man ønsker å komme tilbake til et like godt treningstilbud, så kan dette bli avgjørende for treningssenteret sin eksistens.

Kan jeg si opp medlemskapet mitt?
• Ja, det kan du. Men vi håper du vil vurdere å avvente din oppsigelse. Aktiv trening kompenserer til de som fortsetter medlemskapet sitt, se eget spm øverst. • Dersom du likevel ønsker å la oppsigelsen stå av andre grunner, så gjelder vanlig regel med 1 mnd oppsigelsestid. Du får da oppsigelsesmåneden din i form av treningstid med det samme vi åpner igjen.

Kan jeg fryse medlemskapet mitt og betaling under pandemien?
• Ja, det kan du. Men vi håper du vil vurdere å avvente situasjonen, da vi forhåpentligvis kan åpne igjen snart. Aktiv trening kompenserer de som fortsetter medlemskapet sitt, se eget spm øverst.
• Dersom du likevel ønsker å fryse medlemskapet ditt, så sender du en epost til ditt senter, eller registrerer via ‘Min side’ på aktivtrening.no.

BLI MEDLEM