AKTIV SENIOR

Fysisk aktivitet er en kilde til bedre helse og trivsel. Du får økt overskudd og det virker positivt på humøret! Samlet sett gjør fysisk aktivitet oss mer rustet til å mestre hverdagens utfordringer.

BLI MEDLEM