KONDISJON/STYRKE

Fysisk aktivitet er en kilde til bedre helse og trivsel. Du får økt overskudd og det virker positivt på humøret! Samlet sett gjør fysisk aktivitet oss mer rustet til å mestre hverdagens utfordringer.

BLI MEDLEM