MEDLEMSKAP OG PRISER

AVTALEGIRO 

Aktiv Ordinær Kr 499,-

Aktiv Student Kr 399,-

Aktiv Student 9mnd binding Kr 349,-

Aktiv Senior fra fylte 65 år.
Kan fryses gebyrfritt inntil 6 mnd pr år. Kr 399,-

Aktiv Reisende
Må dokumentere minst 120 reisedøgn i året. Kr 329,-

Aktiv Idrettslag Kr 280,-

Aktiv Ungdom
Fra det året man fyller 14-15.  Kun trening i betjent åpningstid. Kr 329,-

Fra det året du fyller 16  år må du endre til student kontrakt for å få nøkkelkort tilgang.

Aktiv Familie 2 personer Kr 849,-

Aktiv Familie 3 personer eller flere
Gjelder for to voksne som bor på samme adresse og barn under 21 år. Trekkes fra en konto. Kr 1069,-

KONTANT MEDLEMSKAP

Tren 1. uke Kr 250,-
Tren 2. uke Kr 450,-
Tren 1. mnd Kr 650,-
Tren 1. mnd student Kr 550,-

ANNET

Etablering Kr 200,-
Nøkkelkort Kr 100,-

FRYS OG OPPSIGELSE

  • Oppsigelsestiden er 1 mnd, regnet fra den 1. i påfølgende mnd etter dato for mottatt oppsigelse. For medlemskap opprettet under kampanje vil ordinære priser gjelde etter endt kampanjeperiode. —
  • Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig. Kontaktinfo / e-mail pr senter: www.aktivtrening.no. Bekreftelse på utført endring sendes fra Aktiv trening innen 14 dager til medlemmets oppgitte e-post adresse. Om bekreftelse ikke mottas, må medlemmet kontakte Aktiv trening på nytt. –
  • Hvilemåned skal registreres inne på «MIN SIDE» på «aktivtrening.no» Hvilemåned kan avtales 3 ganger pr kalenderår mot gebyr kr. 50,- pr mnd (pr 01.05.16). Kvilemåned må meldes skriftlig senest 15 dager før mnd.skiftet for den mnd. du vil ha treningsstopp i og kan ikke tas i oppsiglesesmåned. Ved graviditet, militære eller treningsstopp ihht legeærklæring, kan medlemskapet fryses for en lenger, avtalt, framtidig periode.  Aktiv Senior medlemskap har mulighet for 6 mnd frysing pr år uten gebyr, og må avtales på senteret. –
  • Aktiv trening plikter ikke å refundere treningsavgift pga sykdom eller manglende bruk av vårt tilbud.