Medlemskontrakta

Aktiv trening Ørsta

Desse punkta signerer du på

1.  **AvtaleGiro betaling: Jeg er kjent med at AvtaleGiro er en eksklusiv avtale underlagt avtaleforhold mellom min bank og meg som kontoinnehaver om betaling av regninger. Ved oppretting av AvtaleGiro gir jeg Aktiv trening rett til å melde inn belastning av treningsavgift iht min treningsavtale. Dato for belastning er normalt den 01. i hver mnd. Som medlem plikter jeg å opprette AvtaleGiro avtale og jevnlig kontrollere at rett beløp belastes. Sletting av AvtaleGiro avtale i bank er ikke å regne som oppsigelse av medlemskap hos Aktiv trening. Fakturagebyr påløper når AvtaleGiro ikke brukes til betaling av treningsavgift. Ved å oppgi din e-post ved registrering av medlemskap, får du tilsendt en link til Elektronisk signering av AvtaleGiro.

2.  Medlemskapet løper automatisk videre til Aktiv trening får skriftlig beskjed om oppsigelse/ endring. Ingen bindingstid. Oppsigelsestiden er 1 mnd, regnet fra den 1. i påfølgende mnd etter dato for mottatt oppsigelse. For medlemskap opprettet under kampanje vil ordinære priser gjelde etter endt kampanjeperiode.

3.  Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig. Kontaktinfo / e-mail pr senter: www.aktivtrening.no.  Bekreftelse på utført endring sendes fra Aktiv trening innen 14 dager til medlemmets oppgitte e-post adresse. Om bekreftelse ikke mottas, må medlemmet kontakte Aktiv trening på nytt.

4.  Kvilemåned skal registreres inne på "MIN SIDE" på "aktivtrening.no" Kvilemåned kan avtales 2 ganger pr kalenderår mot gebyr kr. 50,- pr mnd (pr 01.05.16). Kvilemåned må meldes skriftlig senest 15 dager før mnd.skiftet for den mnd. du vil ha treningsstopp i og kan ikke tas i oppsiglesesmåned. Ved graviditet, militære eller treningsstopp ihht legeærklæring, kan medlemskapet fryses for en lenger, avtalt, framtidig periode. Aktiv Flexi og Aktiv Senior medlemskap har mulighet for 6 mnd frysing pr år uten gebyr, og må avtales på senteret.

5.  Aktiv trening plikter ikke å refundere treningsavgift pga sykdom eller manglende bruk av vårt tilbud.

6.  Ved stopp av sponsing av medlemskap/ sponsortilknytning vil ordinær medlemskapspris bli krevd fra medlemmet.

7. Oppstartsbeløp er bestående av etablering, treningsavgift for rest av inneværende mnd pluss hele neste mnd og skal betales på senteret ved start av medlemskap. Manglende betaling av treningsavgift vil føre til utestenging. Tapt eller ødelagt medlemskort må erstattes med nytt kort  mot gebyr kr 100,-.

8. Ved generell justering av medlemskapspris, kan eksisterende medlemmer varsles via vår nettside, oppslag på senteret, SMS, e-post eller brev. Prisjustering kan skje pga endret treningstilbud, økt kostnadsnivå eller statlig avgifter.

9. Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Medlemmet har ansvar for å vere helsemessig skikket til å trene hos oss. Aktiv trening fraskriver seg alt ansvar for personskader og skader på gjenstander som oppstår under eller som følge av medlemmets opphold på Aktiv trening, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.

10. Aktiv trening forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager og redusere åpningstid og gruppetilbud ved ferieavvikling og sommertid.

11. Medlemmer under 18 år må ha signatur fra foresatt på medlemskontrakt med løpende varighet.

Generell nedre aldersgrense ved Aktiv trening er det året man fyller 13 (Aktiv Ungdom-medlemskap).

12. Medlemmet plikter til enhver tid å ha gyldig medlemskontrakt, betale treningsavgift iht avtale og holde seg orientert om og følge de regler og instrukser som Aktiv trening har på sine senter.

13. De som får innvilget NØKKELKORTAVTALEN (aldersgrense 16 år) forplikter seg til følgende:

- Forbudt å ta med seg andre som ikke har nøkkelkortavtale!

- Holde orden og Rydde på plass utstyr etter seg!

- Avslutte treningen senest kl: 24.00 (Innsjekk er mulig mellom kl: 05.00 og 24:00)

NB! BRUDD på Aktiv trening sine regler kan føre til utestenging. Se også gjeldende regler på sentert ditt.

 

14. Aktiv trening har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssenter.

Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

Som medlem av Aktiv trening tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Aktiv trening rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no

Aktiv trening har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.  

Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Aktiv trening har anledning til å heve treningsavtalen.

Med ikraftsettelse fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven,  § 24 a.

Bruk av - eller mistanke om bruk av dopingmidler på Aktiv trening kan bli politianmeldt.

**AvtaleGiro opprettes av medlemmet selv ved å følge link til el-signering; mottatt pr e-post fra Aktiv trening, eller på siste steg ved nettinnmelding.