Rent senter

Aktiv trening Langevåg

Hva er Rent Senter?

Rent Senter er et forebyggende antidopingprogram med fokus på kompetanseheving, informasjon og mulighet for dopingkontroll.

Som en del av programmet, og for å bli sertifisert Rent Senter, skal treningssenteret implementere antidopingregler i sine medlemsvilkår. Alle medlemmer må signere senterets antidopingregler ved innmelding, og skal gjøres kjent med at senteret har avtale med Antidoping Norge (ADNO).

Datatilsynet har gitt aksept for gjennomføring av dopingkontroller på treningssentre. Gjennomføring av dopingkontroller forutsetter at senteret er et sertifisert Rent Senter.

Med ikraftsettelse fra 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24a. Bruk av- eller mistanke om bruk av dopingmidler ved et Rent Senter kan bli politianmeldt.

Gjennom deltakelse i programmet skal treningssentre sette antidoping på dagsorden å ta aktive grep for og sikre et rent treningsmiljø. Dette gjøres ved å ta i bruk programmets ulike elementer:

  • E-læringsprogram for ansatte og medlemmer
  • Informasjonsmateriell
  • Dopingkontroll
  • Foredrag og informasjonsstand på senteret
  • Tilrettelegging for samarbeid med politiet
  • Sette krav til egenerklæring fra leverandører av kosttilskudd

Viktig informasjon for deg som trener på et "Rent Senter".

Som medlem på et treningssenter som har inngått "Rent Senter"-avtale tar du avstand fra bruk av dopingmidler og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir treningssenteret rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Du forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på dopingliste for treningssentre definert av siden til Rent Senter-programmet, med mindre du kan dokumentere at det er medisinsk begrunnet. Du er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.antidoping.no

Fra 1.juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven § 24 a. Bruk av - eller mistanke om bruk av - dopingmidler på treningssenter kan bli politianmeldt.

Du kan lese mer om rent senter på https://antidoping.no/rentsenter/