Medlemsregler

Aktiv trening Langevåg

Ta hensyn til våre medlemsregler slik at alle kan ha en hyggelig treningsøkt hos oss.

1. Nøkkelkortet er personlig, det er forbudt å låne vekk eller slippe andre inn på sitt medlemskort. Medlemmer som har tilgang på senteret i ubetjent åpningstid har eget nøkkelkort som skal brukes. Nøkkelkortet har 16 års aldersgrense. Prøvetimer skal registreres i resepsjonen i betjent åpningstid.

2. Bruk innesko og rent treningstøy. Det er ikke tillatt å trene barfot eller i bar overkropp.

3. Ta med deg sko og andre personlige eiendeler hjem etter trening. Aktiv trening tar ikke ansvar for ting som blir glemt.

4. Vær nøye med håndhygiene og tørk av apparater og benker etter bruk.

5. Rydd etter deg. Sett vekstskiver og annet utstyr på plass etter bruk. Det er triveligere for alle å trene på et ryddig og oversiktlig senter.

6. Det er ikke tillatt å filme eller fotografere i treningslokalene uten tillatelse fra senterleder.

7. Aktiv trening har en nulltoleranse for bruk, oppbevaring og/eller distribusjon av dopingpreparater. Mistanke om ett eller flere av punktene fører til utestengelse med umiddelbar virking.

8. Ved uaktsom behandling av utstyr som fører til skader på eller ødeleggelse av utstyr vil Aktiv trening kunne kreve erstatning fra vedkommende. All trening gjøres på eget ansvar.

9. Av sikkerhetsmessige årsaker får ikke barn oppholde seg i treningslokalene. De kan oppholde seg på anviste plasser. Det er foreldre/foresattes ansvar å hindre at barn skader seg på utstyr og apparater.

10. Det er kun aktiv trening sine ansatte, instruktører og personlige trenere som kan instruere i våre lokaler.