Medlemskap og priser

Aktiv trening Langevåg

Bedrift/idrettslag: Ta kontakt med Linn på linn@aktivtrening.no for nærmere avtale.

MERK! Etableringsgebyr er resdusert til 200 kr.

Prisliste 2016