Samfunnsansvar

Aktiv trening Arendal

Antidoping arbeid
Aktiv Trening Arendal har vært medlem av Antidoping Norge siden oktober 2013, og er i dag et sertifisert «Rent Senter». Det vil si at vi har gjennomført, og vil regelmessig gjennomføre doping tester i regi av Antidoping Norge.
Vi har i løpet av 2015 også vært med på å etablere et samarbeid med Politiet i Arendal, som nå også vil ha anledning til å gjennomføre tester av våre medlemmer når vi fatter mistanke om bruk av ulovlige midler. Bruk av doping midler ble i Norge forbudt ved lov 1.7.2013. Misbruk av dopingpreparater er forbundet med alvorlig helserisiko- og skade. Vi ser det som Antidoping Norge svært viktig å øke kunnskapen om, og forhindre at medlemmene våre begynner å bruke dopingmidler. Aktiv Trening Arendal håper at dette fokuset både kan en forebyggende effekt, skape innsikt og ikke minst synliggjøre hvilke holdninger vi har til bruk av dopingmidler.

Vi sponser idretten
Aktiv Trening Arendal er stolt sponsor av følgende lag og utøvere:

AFK Arendal Fotball: www.arendalfotball.no.

Kai Robin Havnå, Boksing. Kai Robin har trent på Aktiv Trening Arendal og i Arendal Bokseklubb siden sin første amatør kamp. Vi har hatt gleden av å se noe av det arbeidet han har lagt ned på veien mot proff karrieren han nå har i DK.