Personlig Trener

Aktiv trening Arendal

For mange hadde det vært enklere dersom man hadde noen man måtte stå til ansvar for, og som kan fortelle hva man burde gjøre for å få mest mulig igjen for tiden man bruker til trening.
Det stilles ingen spørsmål ved at man benytter en rådgiver i banken når det gjeder investeringer, eller at man går på skole for å lære et emne av noen som kan det bedre enn deg.
Når det kommer til trening har det ikke vært vist samme forståelse. Mange tror at trening for å oppnå resultater er noe som alle kan og ”det er jo bare å trene mer og spise sunnere”.
Faktum er at trening er en vitenskap. Forskere og fysiologer undersøker hele tiden hvordan man på best mulig måte kan oppnå de beste resultatene for å få mest mulig igjen for tiden man legger ned.
En personlig trener gjør dette for deg. Han eller hun skal inneha den kunnskapen som er nødvendig for at du skal få nettopp dine resultater, på lik linje som en annen rådgiver. 

Målet vil være at du etterhvert skal "stå til ansvar for deg selv", at treningsgleden skal komme innenifra, og at du klarer å motivere deg og gjennomføre treningen, uten at noen nødvendigvis må pushe deg hele tiden..
Allikevel kan det i perioder av ulike årsaker være viktig og til stor hjelp, å bare ha noen som sørger for at du kommer i gang, hjelper deg til å sette realistiske målsetninger, planlegge og gjennomføre treningen. Dette gir deg ny kunnskap både teoretisk og praktisk, som uansett vil være nyttig for deg videre. I tillegg vil det å vite at du blir møtt, pushet og motivert, være uvurderlig for lysten til å ta fatt på en ny økt.

Hos oss har vi Personlige Trenere med lang og bred erfaring.  

Vi kan tilby:
PT:
En personlig trener kan tilby deg tett og individuell oppfølging over tid, med utgangspunkt i dine ønsker, mål og individuelle forutsetninger. En personlig trener har kompetansen som skal til, for at du skal føle at du blir ivaretatt og at treningen blir tilpasset akkurat deg slik at du når målene dine.

PT i gruppe:
Gruppe på maks 5 personer, der deltagerne har relativt like ønsker og målsetninger.
Oppslag om ulike grupper vil bli hengt opp i senteret, eller du kan ta initiativ til en gruppe selv.

PT Bedrift:
Vi skreddersyr tilbud for den enkelte bedrift med muligheter for både trening og livsstilsveiledning, forebygging eller oppfølging av sykmeldte etc. Individuelt eller i gruppe, på arbeidsplassen eller hos oss. 

Pt Partner