OPPSIGELSE/FRYSING

Aktiv trening Blindheim

OPPSIGELSE

Våre medlemskap har 1. mnd. oppsigelsestid regnet fra den 1. den påfølgende måneden. Hvis du f.eks vil at april skal være din siste måned, må oppsigelsen leveres senest den 31 mars. Siste månedstrekk vil da være 1. april og du vil være medlem t.o.m. 30 april. Oppsigelse må være skriftlig og kan leveres på e-post til blindheim@aktivtrening.no, eller ved oppmøte på senteret. Oppsigelser levert med e-post vil ikke være gyldig før du har mottatt bekreftelse tilbake fra oss. Ta vare på en kopi av e-posten din med innsendingsdato i tilfelle den ikke kommer frem i tide. Behandlingstiden vil være inntil 1 uke fra e-posten ble mottatt. Levering av oppsigelse ved oppmøte på senteret er det beste. Du fyller da ut et oppsigelsesskjema og signerer. Henvend deg i resepsjonen for å få utdelt skjema og be om kopi om du ønsker det. OBS!! Det er ikke mulig å ringe inn oppsigelser. Oppsigelser tatt over telefon er ugyldig og vil ikke gjelde i oppsigelsessaker/reklamasjoner.

FRYSING

Medlemskapet kan fryses i inntil 2 måneder per år og utføres av medlemmet selv på MIN SIDE. Frysing koster kr 50,- per måned og vil bli belastet konto. For Aktiv Flexi og Senior kan det avtales gebyrfri frysing inntil 6 måneder per år. Ved militæret, graviditet og sykdom/skade kan frysing avtales gebyrfritt for en lengre fremtidig periode. Legeerklæring må fremvises ved frysing før frysingen skal tre i kraft. Ved forespørsel om gebyrfri frysing pga. militæret, graviditet eller sykdom/skade må henvendelsen sendes til blindheim@aktivtrening.no. E-posten merkes med gebyrfri frysing og husk å legge ved eventuell legeerklæring/dokumenter. All frysing må utføres senest den 15. før månedsskiftet for den måneden den skal gjelde fra. F.eks hvis du skal fryse desember, må du levere/utføre frysingen senest 15 november.