Medlemsbetingelser

MEDLEMSBETINGELSER FOR AVTALEGIRO-KONTRAKT

Medlemskontrakt må leveres signert til ditt treningssenter før trening starter.**AvtaleGiro opprettes av medlemmet selv ved å følge link til el-signering, mottatt pr e-post fra Aktiv trening.

 1. Dette medlemskapet løper automatisk videre til Aktiv trening får skriftlig beskjed om oppsigelse/ endring. Ingen bindingstid. Oppsigelsestiden er 1 mnd, regnet fra den 1. i påfølgende mnd etter dato for mottatt oppsigelse.
 2. Alle endringer av medlemskap skal skje skriftlig. Det gjelder også kvilemåned og frysing. Kontaktinfo / e-mail pr senter: www.aktivtrening.no.  Bekreftelse på utført endring sendes fra Aktiv trening innen 14 dager til medlemmets oppgitte e-post adresse. Om bekreftelse ikke mottas, må medlemmet kontakte Aktiv trening på nytt. Når "MIN SIDE" blir tilgjengelig for hvert enkelt medlem, skal medlemmet registrere alle endringer via "MIN SIDE"
 3. Aktiv trening plikter ikke å refundere treningsavgift pga sykdom eller manglende bruk av vårt tilbud. 
 4. Ved stopp av sponsing av medlemskap/ sponsortilknytning vil ordinær medlemskapspris bli krevd fra medlemmet. 
 5. Kvilemåned kan avtales 2 ganger pr kalenderår mot gebyr kr. 100,- pr mnd. Kvilemåned må meldes skriftlig senest 15 dager før mnd.skiftet for den mnd. du vil ha treningsstopp i. Ved graviditet, militære eller treningsstopp ihht legeærklæring, kan medlemskapet fryses for en lenger, avtalt, framtidig periode. Aktiv Flexi og Aktiv Senior medlemskap har mulighet for 6 mnd frysing pr år uten gebyr.
 6. **AvtaleGiro betaling: Jeg er kjent med at AvtaleGiro er en eksklusiv avtale underlagt avtaleforhold mellom min bank og meg som kontoinnehaver om betaling av regninger. Ved oppretting av AvtaleGiro gir jeg Aktiv trening rett til å melde inn belastning av treningsavgift ihht min treningsavtale. Dato for belastning er normalt den 01. i hver mnd. Som medlem plikter jeg å opprette AvtaleGiro avtale og jevnlig kontrollere at rett beløp belastes. Sletting av AvtaleGiro avtale i  bank er ikke å regne som oppsigelse av medlemskap hos Aktiv trening. Fakturagebyr 39,- påløper når AvtaleGiro ikke brukes til  betaling av treningsavgift. Ved å oppgi din e-post får du tilsendt en link til Elektronisk signering av AvtaleGiro.
 7. Oppstartsbeløp bestående av innmeldingsavgift, treningsavgift for rest av inneværende mnd og hele neste mnd skal betales på senteret ved start av medlemskap. Manglende betaling av treningsavgift vil føre til utestenging. Tapt eller ødelagt medlemskort må erstattes mot gebyr kr 100,-
 8. Ved generell justering av medlemskapspris, kan eksisterende medlemmer varsles via vår nettside, oppslag på senteret, SMS, e-post eller brev. Prisjustering kan skje pga endret treningstilbud, økt kostnadsnivå eller statlig avgifter. 
 9. Det er enighet om at all trening skjer på eget ansvar. Medlemmet har ansvar for å vere helsemessig skikket til å trene hos oss. Aktiv trening fraskriver seg alt ansvar for personskader og skader på gjenstander som oppstår under eller som følge av medlemmets opphold på Aktiv trening, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler.
 10. Aktiv trening forbeholder seg retten til å holde stengt på helligdager og redusere åpningstid og gruppetilbud ved ferieavvikling og sommertid.
 11. Medlemmer under 18 år må ha signatur fra foresatt på medlemskontrakt med løpende varighet. Generell nedre aldersgrense ved Aktiv trening er året man fyller 16 år. Man kan starte året man fyller 15 år dersom ens foresatt også er medlem. 
 12. Medlemmet plikter å til enhver tid å ha gyldig medlemskontrakt, betale treningsavgift ihht avtale og holde seg orientert om og følge de regler og instrukser som Aktiv trening har på sine senter.
 13. De som får innvilget NØKKELKORTAVTALEN (aldersgrense 16 år) forplikter seg til følgende:* Forbudt å ta med seg andre som ikke har nøkkelkortavtale * Rydde etter seg og avslutte treningen senest kl: 24.00* Innlogging er mellom kl: 05.00 og 24:00 * Brudd på Aktiv trening sine regler fører til utestenging.
 14. All bruk av dopingpreparat fører til umiddelbar utestenging. Vi har nulltoleranse for bruk av dopingpreparat. Ved å signere denne avtalen aksepterer du å bli utestengt fra Aktiv trening dersom du bruker/formidler dopingpreparat(ihht. norsk dopingliste).