Personlig trener

Personlig oppfølging

I dag er bruk av Personlig trener blir mer og mer populært, fordi det gir resultater uansett nivå og alder. Du bestemmer om du vil bruke Personlig Trener bare i starten for å komme i gang eller over lengre tid.

Sammen med din Personlige Trener setter dere opp dine målsettinger og ut i fra disse skreddersys et stimulerende og kreativt treningsopplegg. Din Personlige Trener vil motivere deg og sørge for at du trener riktig, sikkert og effektivt. Du får mer effekt ut av tiden du legger ned i trening, hjelp til å oppnå resultater og ikke minst oppleve varierende og motiverende trening. Du bestemmer selv hvor lenge du ønsker å benytte deg av din Personlige Trener, men et samarbeid over tid vil gi det beste resultat. Personlig Trening er for deg som ønsker det "lille ekstra".

Ikke alle senter har PT ennå, men se under "Personlig trener" på det senteret du hører til for mer info.

  • Du vil ha varig vektreduksjon. 
  • Du vil bedre egne forutsetninger for en spesifikk idrett. 
  • Du ønsker deg mer muskelmasse. Du ønsker mer overskudd. 
  • Du er ukjent med trening og ønsker å komme i gang. Du mener at du har for liten tid til å trene. 
  • Du ønsker å lære mer om trening og om hvordan kroppen fungerer.